Hlavní obsah

captivating [ˈkæptɪˌveɪtɪŋ]

Vyskytuje se v

captivate: He was captivated by her beauty.Byl uchvácen její krásou.