Hlavní obsah

appealing [əˈpiːlɪŋ]

Vyskytuje se v

allow: práv. allow an appealvyhovět odvolání

renew: renew one's appealznovu vyzvat

odvolací: court of appeal(s), appeal/appellate courtpráv. odvolací soud

odvolat se: appeal to a higher courtodvolat se k vyššímu soudu

povrchně: superficially appealingpovrchně líbivý

přitažlivost: sexual attraction, sex appealsexuální přitažlivost

zamlouvat se: sb likes sth, sth appeals to sb, sb finds sth appealingkomu se zamlouvá co

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy