Hlavní obsah

winning [ˈwɪnɪŋ]

Vyskytuje se v

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

win around: win sb aroundpřesvědčit koho, získat si koho na svoji stranu

win over: win sb over/roundzískat si (podporu)/na svoji stranu, přesvědčit koho, naklonit si koho

favour: find/win favour with sb/sthzískat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si koho

fight: (win a) legal fight for sthvyhrát soud/soudní spor o co

lottery: win the lotteryvyhrát v loterii

point: sport. win on pointsvyhrát na body v boxu

prize: prize-winningvítězný, oceněný jenž získal cenu

promotion: win promotion to sthbýt povýšen na co

streak: winning/lucky streakřada/série úspěchů, výhry v řadě

win: sport. home winvýhra na domácím hřišti

win-win: win-win situationsituace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeni

acclaim: win critical acclaimzískat chválu kritiků

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

conclusive: conclusive winpřesvědčivé vítězství

fail: He failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě.

fighting chance: He has a fighting chance to win.Když zabojuje, mohl by vyhrát.

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

hand: He won hands down.Hravě zvítězil.

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

lay: I'd lay odds that he'll win.Vsadil bych si, že vyhraje.

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

most: He won the most votes.Získal nejvíc hlasů.

whoever: whoever wins the electionať vyhraje volby kdokoli

win: have a win over sb in sthvyhrát nad kým v čem

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

kontumační: sport. kontumační vítězství/prohrawin/loss by default

loterie: vyhrát v loteriiwin the lottery

náklonnost: získat čí náklonnostwin favour with sb, citovou win sb's affection

pověst: získat si pověstwin a reputation

proces: vyhrát proceswin a case

projet: projet tobýt poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to win

prsa: sport. zvítězit o prsa těsněwin by a head/nose

sázka: vyhrát sázkuwin the bet

suverénně: suverénně zvítězitsail to victory, win clearly/by a large margin

vítězný: sport. vítězný gólwinning goal, winner, rozhodující decider

výherní: výherní číslawinning numbers

vyhrát: vyhrát proceswin a case

zvítězit: hladce zvítězitwin hands down, sail to victory

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

co: Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.

dopustit: To nedopustím.I won't allow that.

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

chtít: Auto nechce nastartovat.The car won't start.

jíst: Nebudu jíst.I won't eat.

jít: Nejde to (otevřít).It won't open.

líbit: To si nenechám líbit.I won't tolerate this.

loterie: Vyhrál milion v loterii.He won a million on the lottery.

nastartovat: Auto nejde nastartovat.The car won't start.

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

nula: Vyhráli tři nula.They won three nil., AmE They won three nothing.

nutný: To nebude nutné.It won't be necessary.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

poradit: Nedá si (ode mě) poradit.He won't take my advice.

povolit: To nepovolím.I won't allow it.

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

připustit: To nepřipustíme.We won't allow it.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

sklidit: sklidit pochvalu za cobe praised, win praise for sth

soud: prohrát/vyhrát soudlose/win a case

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

stačit: To nestačí.That is not enough., That won't do.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

utrhnout: On ti hlavu neutrhne.He won't bite your head off.

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth

vítězit: Dobro vítězí nad zlem.Good wins over evil.

vítězný: vítězná stranawinning side, ve volbách winning party

vybojovat: sport. vybojovat titulwin the title

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

vyhrát: Kdo vyhrál?Who won?

vyhrát: Vyhrála v loterii.She won the lottery.

vystačit: Nevystačí to pro všechny.There won't be enough for everyone.

výška: výška výhryamount of the winnings

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!