Hlavní obsah

poradit

Dokonavé sloveso

  1. (dát radu) komu co adviseform. counsel sb to do sth, komu v čem give sb advice on sthPotřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.Nedá si (ode mě) poradit.He won't take my advice.
  2. (doporučit) komu co advise, recommend sb to do sth(navrhnout) suggest sth

Vyskytuje se v

nechat: Nech si poradit. Poslechni měTake my advice.

poradit se: poradit se s odborníkemconsult (with) an expert

poradit si: S tím si poradím.I can handle that.

právník: poradit se s právníkemconsult a lawyer, take legal advice

check: poradit se o čem s kým, ověřit si co u kohocheck sth with sb

counsel: hledat radu u koho, (při)jít se poradit za kýmseek sb's counsel

go: poradit se v úzkém kruhu, tajněgo into a huddle

advice: Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.Take my advice.

consult: Poraďte se se svým lékařem.Consult your doctor.

take: Poslechni mě. moji radu, Dej si poradit.Take my advice.

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.