Hlavní obsah

tender [ˈtendə]

Podstatné jméno

  • ekon.(soutěžní) nabídka ve veřejné soutěži, tendrsealed tenderobálková metoda ve veřejné soutěžipublic tenderveřejná (obchodní) soutěžinvitation to tender, call for tendersvýzva k předkládání nabídek/projektů ve veřejné soutěži, vypsání veřejné soutěžeinvite tenders for sth, put sth out to tendervypsat tendr/veřejnou soutěž na co

Vyskytuje se v

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

tender: at a tender agev útlém věku

konkurz: zakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sthvyhlásit/vypsat konkurz na co

řízení: na zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedurevýběrové řízení

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tenderingekon. veřejná soutěž

útlý: at a tender/very young agev útlém věku

výběrový: selection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examinationvýběrové řízení