Hlavní obsah

tenderly [ˈtendəlɪ]

Vyskytuje se v

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

tender: at a tender agev útlém věku

tender: sealed tenderobálková metoda ve veřejné soutěži

tender: public tenderveřejná (obchodní) soutěž

tender: invitation to tender, call for tendersvýzva k předkládání nabídek/projektů ve veřejné soutěži, vypsání veřejné soutěže

tender: invite tenders for sth, put sth out to tendervypsat tendr/veřejnou soutěž na co

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

řízení: výběrové řízenína zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedure

soutěž: ekon. veřejná soutěž(public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tendering

útlý: v útlém věkuat a tender/very young age

výběrový: výběrové řízeníselection procedure, na zakázku competitive tendering, na základě odborných testů competitive examination