Hlavní obsah

pleasing [ˈpliːzɪŋ]

Vyskytuje se v

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

please: (yes) pleaseano, děkuji odpověď na nabídku

pleased: be pleased to do sthrád, s potěšením udělat co

pleased: be pleased with/about sthbýt spokojený s čím

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

please: as you pleasejak (jen) chcete

ready: ready to pleaseúslužný, připravený vyhovět

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

bill: BrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.

check: The check please!Platím! v restauraci ap.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

hard: She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšit

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

menu: The menu, please.Jídelní lístek prosím.

please: If you please.Jestli chcete.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

udělat: udělat radost komuplease sb, povzbudit cheer, hovor. make sb's day

další: Další, prosím!Next, please!

dokument: Vaše dokumenty, prosím.Your documents, please.

domluvit: Nechte mne prosím domluvit.Please, let me finish.

chtít: Jestli chcete.If you please/like/want to.

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

mluvit: Mluv(te) nahlas/pomalu!Speak up/slowly, please!

naléhat: Nenaléhej(te) na mne.Don't push me., Please don't insist.

následovat: Následujte mě, prosím.Please follow me.

okamžik: Okamžik, prosím.Just a minute/moment/second please.

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

platit: Platím! na číšníkaThe BrE bill/AmE check please.

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Please, speak more slowly.

poprosit: Popros!Say please!, na psa Beg!

potěšit: Jsem skutečně potěšen.I'm really pleased.

povšimnout si: Povšimněte si prosím, že...Please notice/note that...

poznávat: Rád vás poznávám.Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.

přijmout: Přijměte prosím moji omluvu.Please accept my apology.

rád: Rád vás poznávám.Pleased/Nice to meet you.

radost: udělat komu radostmake sb happy, please sb

sednout: Sedněte si (prosím).Sit down (please)., (Please) take a seat.

vyzout se: Vyzujte se, prosím.Take your shoes off, please.

zachtít se: Kdykoli se mi zachce.Whenever I like/please.

zanechat: Zanechte, prosím, vzkaz.Please leave a message.

zaplatit: Zaplatím! v restauraci(Can I have) the bill/AmE check please?

zlíbit se: Dělá, co se mu zlíbí.He does what he pleases/likes.