Hlavní obsah

pleasing [ˈpliːzɪŋ]

Vyskytuje se v

please: (yes) pleaseano, děkuji odpověď na nabídku

pleased: be pleased to do sthrád, s potěšením udělat co

pleasing: pleasing to the earuchu lahodící

ready: ready to pleaseúslužný, připravený vyhovět

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

acquaintance: I'm so pleased to make your acquaintance.Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.

apology: Please accept my apologies.Přijměte prosím moji omluvu.

bill: BrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.

check: The check please!Platím! v restauraci ap.

could: Could I speak to John, please?Mohl bych, prosím, mluvit s Johnem?

hard: She's hard to please.Té se těžko zavděčíš. je nesnadné ji něčím potěšit

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

menu: The menu, please.Jídelní lístek prosím.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

step: Step this way please.Pojďte sem/tudy prosím.

těšit: Pleased/Nice to meet you., form. How do you do.Těší mě. při seznamování

udělat: please sb, povzbudit cheer, hovor. make sb's dayudělat radost komu

další: Next, please!Další, prosím!

dokument: Your documents, please.Vaše dokumenty, prosím.

domluvit: Please, let me finish.Nechte mne prosím domluvit.

chtít: If you please/like/want to.Jestli chcete.

laskavý: Please, be so kind as to ...Buďte prosím tak laskavý a ...

mluvit: Speak up/slowly, please!Mluv(te) nahlas/pomalu!

naléhat: Don't push me., Please don't insist.Nenaléhej(te) na mne.

následovat: Please follow me.Následujte mě, prosím.

okamžik: Just a minute/moment/second please.Okamžik, prosím.

omluva: Please accept my apology.Přijměte prosím moji omluvu.

omluvit: Please excuse my bad English.Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.

platit: The BrE bill/AmE check please.Platím! na číšníka

pomalu: Please, speak more slowly.Mluvte prosím pomaleji.

poprosit: Say please!, na psa Beg!Popros!

potěšit: I'm really pleased.Jsem skutečně potěšen.

povšimnout si: Please notice/note that...Povšimněte si prosím, že...

poznávat: Pleased/Nice/It is a pleasure to meet you.Rád vás poznávám.

přijmout: Please accept my apology.Přijměte prosím moji omluvu.

rád: Pleased/Nice to meet you.Rád vás poznávám.

radost: make sb happy, please sbudělat komu radost

sednout: Sit down (please)., (Please) take a seat.Sedněte si (prosím).

vyzout se: Take your shoes off, please.Vyzujte se, prosím.

zachtít se: Whenever I like/please.Kdykoli se mi zachce.

zanechat: Please leave a message.Zanechte, prosím, vzkaz.

zaplatit: (Can I have) the bill/AmE check please?Zaplatím! v restauraci

zlíbit se: He does what he pleases/likes.Dělá, co se mu zlíbí.

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).