Hlavní obsah

připsat

Dokonavé sloveso

  1. (dopsat) co add sth (in writing)(vepsat) write sth into sth, inscribe sthpřipsat si co vítězství ap.notch up sth, add to one's score
  2. (na účet) co komu credit sth (to sb's account)/sb's account with sthÚrok byl připsán (na účet).The interest has been credited to the account.Připište mi to na účet. útratu k úhraděCharge it to my account., hovor. Put it on my tab.ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account
  3. (právně přiřknout) co komu assign sth to sb(převést) transfer

Vyskytuje se v

dobro: připsat k dobru co komu částkucredit sth to sb

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

účet: Připište mi to na účet. útratu ap.Charge it to my account.

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

credit: The amount was credited to your account.Částka vám byla připsána na účet