Hlavní obsah

writing [ˈraɪtɪŋ]

Přídavné jméno

  • psací k psaní určenýwriting casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.writing materialspsací potřebywriting padzápisník

Vyskytuje se v

write: write (out)sth vypsat co šek, recept ap.

write down: write sth downzapsat (si), napsat si, poznamenat (si) co

write-in: write-in (candidate)(ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístku

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

write out: write osf outvyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatele

account: written accountpísemná zpráva

back: write backodepsat na dopis

creative: creative writingtvůrčí psaní

implement: writing implementspsací potřeby

ink: write in inkpsát perem

material: writing materialspsací potřeby

mirror: mirror writingzrcadlové písmo

pad: writing padzápisník, poznámkový blok

pencil: write sth in pencilnapsat co tužkou

rune: written in runespsaný runami

ticket: write sb up a ticketvystavit komu pokutový blok, přen. dát komu pokutu

utensil: writing utensilspsací potřeby

write: write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat

write-in: write-in voteshlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidáty

by: written by pennapsaný perem

in: in writingpísemně

in: written in ink/pennapsaný inkoustem/perem

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

with: write with a penpsát perem

write: I wrote to him.Napsal jsem mu.