Hlavní obsah

creative [kriːˈeɪtɪv]

Vyskytuje se v

capacity: creative capacitiestvůrčí schopnosti

činorodý: činorodá prácecreative work

psaní: tvůrčí psanícreative writing