Hlavní obsah

creatively [kriːˈeɪtɪvlɪ]

Vyskytuje se v

capacity: creative capacitiestvůrčí schopnosti

creative: creative writingtvůrčí psaní

creative: creative genius/imaginationtvůrčí duch/představivost

činorodý: činorodá prácecreative work

psaní: tvůrčí psanícreative writing