Hlavní obsah

supposed [səˈpəʊzd or -ˈpəʊzɪd]

Vyskytuje se v

suppose: I supposepředpokládám

suppose: supposing ...a pokud ..., za předpokladu, že ...

dát: dejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.

mít: Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?

mít: Co to má být?What is it supposed to be?

mít: Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., dle všeho It's supposed to rain tomorrow.

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

znamenat: Co to má znamenat?What is it supposed to mean?