Hlavní obsah

supposed [səˈpəʊzd or -ˈpəʊzɪd]

Vyskytuje se v

supposed: be supposed tomít (podle všeho) být jaký, dělat co ap., být předpokládaný

dát: (let's) suppose ..., let's assumedejme tomu ...

pravděpodobně: Probably not., I suppose not.Pravděpodobně ne.

mít: What should I/am I supposed to do?Co mám dělat?

předpokládat: I supposed you would do it.Předpokládal jsem, že to uděláš.

znamenat: What is it supposed to mean?Co to má znamenat?

suppose: I supposepředpokládám