Hlavní obsah

supposedly [səˈpəʊzɪdlɪ]

Vyskytuje se v

supposed: be supposed tomít (podle všeho) být jaký, dělat co ap., být předpokládaný

supposed: was supposed toměl(a), mělo stát se, být ap.

supposed: is supposed toúdajně, prý, má se za to (že)

supposed: What am I supposed to do?Co mám dělat?

mít: Co mám dělat?What should I do?, What am I (supposed) to do?

mít: Co to má být?What is it supposed to be?

mít: Zítra má pršet.Rain is forecast for tomorrow., dle všeho It's supposed to rain tomorrow.

předpokládat: Předpokládal jsem, že to uděláš.I supposed you would do it.

znamenat: Co to má znamenat?What is it supposed to mean?