Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (věnovaný ap.) o koho/co interest in sb/sth(starost) concern for sth(poptávka ap.) demand for sthmít zájem o koho/co zajímat sebe interested in sb/sthbýt středem zájmube in the spotlight
  2. (prospěch) interest, benefitve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interestveřejné/osobní zájmypublic/personal interests
  3. (záliba) o co interest in sth(koníček) hobby

Vyskytuje se v

sféra: sféra zájmu/vlivusphere of interest/influence

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

pěstovat: pěstovat zájem o cofoster an interest in sth

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

společný: mít společné zájmyhave common interests

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

advance: advance the cause of sbprosazovat zájmy koho

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

call: call for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.

congruent: congruent interestsslučitelné zájmy

demand: demand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornících

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

forefront: at the forefrontv popředí zájmu/pozornosti

interest: just out of interestjen ze zájmu

interest: show interest in sthprojevit zájem o co

interest: public interestveřejný zájem

interest: act in the interest of sbjednat v zájmu koho

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

interested: be interested in sthzajímat se, mít zájem o co

interested: get sb interested in sthvzbudit čí zájem o co

prurient: prurient interestzvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.

uninterested: be uninterested in sth/sbnezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/koho

demand: These machines are still in demand.O tyto stroje je stále zájem.

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

excite: excite sb's interestvzbudit čí zájem

scrutiny: come under scrutinystát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohled

front burner: be on the front burnerbýt v popředí zájmu/velmi sledovaný/aktuální problém, otázka ap.