Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (věnovaný ap.) o koho/co interest in sb/sth(starost) concern for sth(poptávka ap.) demand for sthmít zájem o koho/co zajímat sebe interested in sb/sthbýt středem zájmube in the spotlight
  2. (prospěch) interest, benefitve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interestveřejné/osobní zájmypublic/personal interests
  3. (záliba) o co interest in sth(koníček) hobby

Vyskytuje se v

sféra: sféra zájmu/vlivusphere of interest/influence

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

pěstovat: pěstovat zájem o cofoster an interest in sth

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

společný: mít společné zájmyhave common interests

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger

advance: prosazovat zájmy kohoadvance the cause of sb

call: výzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.call for expressions of interest

congruent: slučitelné zájmycongruent interests

demand: zájem o odborníky, poptávka po odbornícíchdemand for specialists

disinterested: ztratit/přestat jevit zájem o cobecome disinterested in sth

focus: zavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na cobring sth into focus

forefront: v popředí zájmu/pozornostiat the forefront

interest: jen ze zájmujust out of interest

interested: zajímat se, mít zájem o cobe interested in sth

prurient: zvrhlý zájem o sex perverzní praktiky ap.prurient interest

uninterested: nezajímat se o o co/koho, nemít/nejevit zájem o co/koho, nestarat se o co/kohobe uninterested in sth/sb

excite: vzbudit čí zájemexcite sb's interest

scrutiny: stát se předmětem (zvědavého) zájmu, dostat se pod drobnohledcome under scrutiny

front burner: být v popředí zájmu/velmi sledovaný/aktuální problém, otázka ap.be on the front burner

zájem: mít zájem o koho/co zajímat sebe interested in sb/sth