Hlavní obsah

chuť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (smysl) (sense of) tasteřidč. gustation
  2. (příchuť) taste, flavourAmE flavorbýt bez chutibe flavourless/insipid/tastelesspřijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth
  3. (k jídlu) na co i přen. appetite for sthDobrou chuť!Bon appétit!, (přeje-li číšník ap. též) Enjoy your meal!
  4. (chtění) na co desire to do sth(i na jídlo ap.) craving for sth(nutkání) urge to do sth(zápal ap.) zest, gustoNemáš chuť jít...?Would you fancy/How about going...?Mám chuť na zmrzlinu.I feel like having an ice cream.Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

Vyskytuje se v

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

jídlo: Ztratil jsem chuť k jídlu.I've lost my appetite.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

zdravý: zdravá chuť k jídluhealthy/hearty appetite

zkazit: zkazit chuť komuput sb off his/her feed

appetite: povzbudit čí chuť do čeho, i přen. navnadit kohowhet sb's appetite for sth

compulsive: chorobná chuť k jídlu, nadměrná žravostcompulsive eating

develop: přijít na chuť čemu, oblíbit si codevelop a taste for sth

disinclined: nechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat cobe disinclined to do sth

fancy: mít chuť na cohave a fancy for sth

like: mít chuť, chtít se co komufeel like doing sth

put off: vzít chuť k jídlu komuput sb off his/her food

taste: dodat chuť čemu, ochutit cogive taste to sth

tempted: mít velkou chuť, být v pokušení udělat cobe tempted to do sth

turn-off: odradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.be a turn-off for sb

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

care: Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?Would you care for some juice?

enjoy: Dobrou chuť., Nechte si chutnat., Ať vám chutná.Enjoy your meal.

inclined: Jestli máte chuťIf you are so inclined

meal: Dobrou chuť!, Nechte si chutnat! přeje hl. číšník ap.Enjoy your meal!

feed: nemít chuť k jídlu, nebýt ve své kůžibe off one's feed

chuť: být bez chutibe flavourless/insipid/tasteless