Hlavní obsah

feed [fiːd]

Slovesopt&pp fed

  1. sb sth (na)krmit, nasytit koho čím, dát najíst komuwell feddobře živený
  2. sb/sth (u)živit, nasytit koho/co rodinu ap.
  3. on sth živit se čím, žrát, požírat co zvíře
  4. sát dítě mléko, sb kojit, krmit koho mateřským mlékem
  5. sth to sth zásobovat, napájet co čím, (plynule) dodávat co kam plyn, elektřinu ap.
  6. sth into sth zasunout, vložit, dávat co do čeho do přístroje ap.feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu
  7. sth podávat, dodávat, posouvat co materiál do strojetech. feed pipepřívodní trubkatech. feed tablepodávací stůl
  8. sb sth přen. krmit koho čím lžemi ap.

Vyskytuje se v

brokerage: provize, dohodné, zprostředkovatelská odměna makléřebrokerage (fee)

tuition: školné na univerzitě ap.tuition (fees)

cancellation: storno poplatekcancellation fee

enrolment: zápisnéenrolment fee

extortionate: přemrštěné poplatkyextortionate fees

fed up: mít už plné zuby/až po krk/dost čehobe fed up with sth

fee: vstupnéentrance fee

feed: dobře živenýwell fed

fee-paying: škola vybírající školnéfee-paying school

finder: náleznéfinder's fee

green: poplatek za hru na golfovém hřištisport. green(s) fee

late: (zvýšený) poplatek za zpožděnílate fee

licence: koncesionářský poplatek za TVtelevision licence fee

lump: paušál, paušální poplatekekon. lump fee

magazine: zásobníkem plněný, se zásobníkemmagazine-fed

meter: hodit peníze do parkovacích hodinhovor. feed the meter

mooring: poplatek za vyvázání/kotvení lodimooring fee

registration: registrační poplatekregistration fee

regulatory: regulační poplatekregulatory fee

scale: sazebník poplatků, tarifekon. scale of fees

school: školnéschool fee

spectator: poplatky divákůspectator fees

table: podávací stůltech. feed table

tape: posuv páskutape feed

autorský: autorské poplatky z čehoroyalties on sth, za poskytnutí práv copyright fee(s)

kojenecký: kojenecká láhevfeeding bottle, AmE nursing bottle

koncesionářský: koncesionářské poplatky televizní ap.licence fees

láhev: kojenecká láhevfeeding/AmE nursing/řidč. sucking bottle

mít: mít už dost/plné zuby čehobe sick/weary of sth, be fed up with sth

poplatek: účtovat si poplatek za cocharge a fee for sth

posuv: posuv páskutape feed

příspěvek: členské příspěvkymembership fee/dues/contribution/subscription

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

zprotivit se: komu se zprotivilo cosb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sth

krmit: krmit koho/co z láhvebottle-feed sb/sth, feed sb/sth from/with a bottle

najíst se: dát komu najístgive sb something to eat, nakrmit feed sb

nažrat se: dát nažrat psovifeed the dog

přesytit: být (už) přesycen čímbe sated with sth, hovor. be fed up with sth

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.He soon became fed up with it.

živený: dobře živenýwell-fed, well fed

chuť: zkazit komu chuťput sb off his/her feed

krk: mít čeho (až) po krkbe sick (to death) of sth, be fed up with sth

plný: mít plné zuby čehobe sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sth

po: mít až po krk čehobe sick of sth, be fed up to the teeth with sth

ručička: vodit koho za ručičkuspoon-feed sb, rozmazlovat nanny sb

zkazit: zkazit chuť komuput sb off his/her feed

zub: hovor. mít plné zuby koho/čehobe fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sth

admission: vstupnéadmission (fee)