Hlavní obsah

fed up

Přídavné jméno

  • with sth hovor. otrávený, znechucený, dožraný čím mající už dostbe fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

Vyskytuje se v

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

zprotivit se: sb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sthkomu se zprotivilo co

přesytit: be sated with sth, hovor. be fed up with sthbýt (už) přesycen čím

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

krk: be sick (to death) of sth, be fed up with sthmít čeho (až) po krk

plný: be sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sthmít plné zuby čeho

po: be sick of sth, be fed up to the teeth with sthmít až po krk čeho

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho