Hlavní obsah

fed [fed]

Související hesla

pt&pp of feed

Vyskytuje se v

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

feed: well feddobře živený

magazine: magazine-fedzásobníkem plněný, se zásobníkem

meter: hovor. feed the meterhodit peníze do parkovacích hodin

table: tech. feed tablepodávací stůl

tape: tape feedposuv pásku

fad: the latest fadposlední módní výstřelek

kojenecký: feeding bottle, AmE nursing bottlekojenecká láhev

láhev: feeding/AmE nursing/řidč. sucking bottlekojenecká láhev

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

posuv: tape feedposuv pásku

zprotivit se: sb got sick/tired/weary of sth, got/grew fed up with sthkomu se zprotivilo co

krmit: bottle-feed sb/sth, feed sb/sth from/with a bottlekrmit koho/co z láhve

najíst se: give sb something to eat, nakrmit feed sbdát komu najíst

nažrat se: feed the dogdát nažrat psovi

přesytit: be sated with sth, hovor. be fed up with sthbýt (už) přesycen čím

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

živený: well-fed, well feddobře živený

chuť: put sb off his/her feedzkazit komu chuť

krk: be sick (to death) of sth, be fed up with sthmít čeho (až) po krk

plný: be sick of sth, be fed up with sth, BrE slang. be browned/brassed off sthmít plné zuby čeho

po: be sick of sth, be fed up to the teeth with sthmít až po krk čeho

ručička: spoon-feed sb, rozmazlovat nanny sbvodit koho za ručičku

zkazit: put sb off his/her feedzkazit chuť komu

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho