Hlavní obsah

meter [ˈmiːtə]

Sloveso

  • sth měřit co spotřebu ap. měřidlem

Vyskytuje se v

batch: tech. batch meterdávkovač

electric: electric meterelektroměr

reading: meter readingsstav(y) měřičů spotřeby ap.

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

subway: zastávka metrasubway stop

a, an: $15 a metre15 dolarů za metr

in: It's two meters in length.Na délku to má dva metry.

double standard: měřit dvojím metremhave/apply a double standard

automat: parking meterparkovací automat

čtvereční: square BrE metre/AmE meterčtvereční metr

metr: square/cubic metermetr čtvereční/krychlový

parkovací: parking meterparkovací hodiny/automat

stanice: stanice metraBrE underground/AmE subway/BrE hovor. tube station

trasa: trasa metraBrE underground/AmE subway line

krát: 2 krát 3 metry3 metres by 2 metres

krychlový: five cubic metres5 metrů krychlových

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

metro: stanice metraAmE subway/BrE hovor. tube station

převést: převést co na metryconvert sth into metres

šířit se: Sound travels at about 330 meters per second.Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.

vlak: vlak metraBrE underground/AmE subway train

meter: read the gas meterodčítat plynoměr