Hlavní obsah

krát

Příslovce

Vyskytuje se v

much: ... krát tolik/více (než) o množství... times as much (as)

krát: 2 krát 3 metry3 metres by 2 metres