Hlavní obsah

pozornost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (soustředěnost) attention(ostražitost) alertness, vigilancevěnovat pozornost čemupay attention to sth, (zaměřit se) focus on sthupoutat čí pozornostcatch sb's attentionodvést čí pozornostdistract sb's attention, distract sb
  2. (zvýšený zájem) attentionbýt ve středu pozornostibe in the spotlightzaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sbpřitahovat pozornostattract attention
  3. (všímavost) attentiveness(zdvořilost) courtesy(ohleduplnost) thoughtfulness
  4. (dárek) present, gift(drobná) little something

Vyskytuje se v

odpoutat: odpoutat čí pozornostdivert/distract sb's attention

poutat: poutat čí pozornostattract sb's attention

rozptýlit: rozptýlit čí pozornostdistract sb, divert sb's attention

soustředit: soustředit (svou) pozornost na cofocus one's attention on sth

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth

obrátit: obrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth

odvést: Odvedlo to moji pozornost.It took my attention away/distracted me.

přitahovat: přitahovat čím pozornostattract sb's attention

udržet: udržet čí pozornosthold sb's attention

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth

attention: maximální délka soustředění/udržení pozornosti při výuce ap.attention span

careless: nedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemube careless about/of sth

claim: žádat si čí pozornostclaim sb's attention

close: věnovat čemu velkou pozornostpay close attention to sth

diligence: náležitá péče/pečlivost/pozornostdue diligence

divert: odvést/odvrátit čí pozornost od čehodivert sb's attention from sth

fix: zaměřit (svou) pozornost na koho/cofix one's attention on sb/sth

focus: zavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na cobring sth into focus

forefront: v popředí zájmu/pozornostiat the forefront

garner: upoutat čí pozornostgarner the attention of sb

grab: získat čí pozornostgrab sb's attention

much: věnovat velkou pozornost komu, zahrnovat pozorností koho jednat jako s významnou osobou ap.make much of sb

note: stát za pozornostbe worthy of note

pay: věnovat pozornost komu/čemupay attention to sb/sth

publicity: pokus o zviditelnění se/upoutání pozornosti, propagační akcepublicity stunt

rivet: upoutat čí pozornostrivet sb's attention

undivided: věnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemugive sb/sth one's undivided attention

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutýpass unnoticed

coverage: Média tomu věnovala velkou pozornost.It received extensive media coverage.

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth