Hlavní obsah

fix

Vyskytuje se v

fixed: be of no fixed addressnemít trvalé bydliště

fix up: fix sb upwith sth zajistit, sehnat, obstarat komu co

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fixed: fixed ratepevná sazba

fixed: fixed pricepevně stanovená cena

fixed: ekon. fixed assetsstálá aktiva, (hmotný) investiční majetek

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

fixed: fixed gear bike/bicyclefixka, furtka kolo s pevným převodem

fixed: tech. fixed satellitestacionární družice

fixed: fixed ideafixní idea

fixed: be fixed in one's determinationbýt pevně odhodlán

fixed: fixed smileprofesionální úsměv neupřímný

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

get: He got his teeth fixed.Nechal si spravit zuby

fixní: psych. fixní ideafixed idea, idée fixe

investiční: investiční majetekfixed assets, capital assets

pevně: pevně uchycenýfixed

pevně: pevně stanovená cenafixed price

pevně: pevně danýset (in concrete), fixed

poloha: určit polohu koho/čehofix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sth

popisovací: popisovací fixmarker/felt pen

představa: utkvělá představafixed idea, posedlost obsession

stacionární: astron. stacionární družicestationary/fixed satellite

šlamastyka: dostat se do šlamastykyget into a fix

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

upřený: upřený pohledfixed look, dlouhý gaze

upřít: upřít (svůj) pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

určit: určit polohu koho/čehostanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sth

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

utkvělý: utkvělá představafixed idea

zrak: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth

popsat: popsat CD fixemlabel the CD with a felt pen

situovaný: dobře situovaný finančněwell-situated, well-off, well-fixed, well-to-do

stálý: stálý platfixed salary

zaměřit: zaměřit pohled na koho/cofix one's eyes on sb/sth

brynda: být v brynděbe in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookered

tipec: Já mu zatnu tipec.I'll fix him.