Hlavní obsah

fix

Vyskytuje se v

fixní: fixed idea, idée fixepsych. fixní idea

investiční: fixed assets, capital assetsinvestiční majetek

pevně: fixedpevně uchycený

poloha: fix the position of sb/sth, locate sb/sth, lokalizovat localize sthurčit polohu koho/čeho

popisovací: popisovací fixmarker/felt pen

představa: fixed idea, posedlost obsessionutkvělá představa

stacionární: stationary/fixed satelliteastron. stacionární družice

šlamastyka: get into a fixdostat se do šlamastyky

termínovaný: fixed term depositfin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)

upřený: fixed look, dlouhý gazeupřený pohled

upřít: fix one's eyes on sb/sthupřít (svůj) pohled na koho/co

určit: stanovit fix the position of sb/sth, najít locate sb/sth, lokalizovat localize sthurčit polohu koho/čeho

určitý: for a fixed period (of time)na dobu určitou

utkvělý: fixed ideautkvělá představa

zrak: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

popsat: popsat CD fixemlabel the CD with a felt pen

situovaný: well-situated, well-off, well-fixed, well-to-dodobře situovaný finančně

stálý: fixed salarystálý plat

zaměřit: fix one's eyes on sb/sthzaměřit pohled na koho/co

brynda: be in the soup/a fix, be in a heck of a mess, nahraný be snookeredbýt v bryndě

tipec: I'll fix him.Já mu zatnu tipec.

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

credit: ekon. fixed creditpevný úvěr

fix: fix one's eyes on sb/sthupřít zrak na koho/co

fixed: fixed ratepevná sazba

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

star: fixed starstálice těleso

fix up: fix sb upwith sth zajistit, poskytnout, obstarat komu co