Hlavní obsah

obrátit

Dokonavé sloveso

  1. (na druhou stranu ap.) co turn (over)(prudce) flip (over)(vyhozením, palačinku ap.) toss sthObraťte na stranu 30.Turn to page 30.obrátit co naruby košili ap.turn sth inside outobrátit si co zápěstí ap.twist sthobrátit co vzhůru nohama(vrchem dolů) turn sth upside down, přen. (udělat nepořádek) mess up sth
  2. (změnit směr) co turn sth(část těla) turn sth (round)(dokola) spin sth
  3. přen.(zamířit) co turn, point, direct sthobrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth
  4. přen.(přimět)náb. obrátit koho na víruconvert sb

Vyskytuje se v

rub: turn sth inside outobrátit co na ruby

vzhůru: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama vrchem dolů

naruby: turn sth inside out, byt ap. též do sth overobrátit co naruby

obrátit se: change for the betterobrátit se k lepšímu

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.

záda: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády, ukázat komu záda

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

recourse: have recourse to sb/sthuchýlit se k čemu, žádat o/vzít na pomoc koho/co, obrátit se o pomoc na koho/co

toss: toss a pancakeobrátit palačinku vyhozením do vzduchu

upside down: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

obrátit: turn sth inside outobrátit co naruby košili ap.