Hlavní obsah

round [raʊnd]

Podstatné jméno

  1. kolo jednání ap., řada, série událostí ap.
  2. sport.kolo soutěže, partie hry ap.He played a round of 67.Zahrál hřiště na 67 úderů.
  3. kolo útvar, kolečko, plátek ukrojený - okurky ap.sliced into roundsnakrájený na kolečka
  4. BrEkrajíc, plátek chleba ap.
  5. obchůzka, pochůzka pracovnído/make one's roundsdělat obchůzky/pochůzky ve službě ap., navštěvovat klientymed. do the (ward) round(u)dělat vizitu oddělení
  6. runda objednávka pití pro celý stůl
  7. round (of ammunition) střela, náboj, kus střeliva do palné zbraně
  8. výstřel, rána, dávka z pušky ap.He fired six rounds.Vystřelil šestkrát.

Vyskytuje se v

clip: clip round the earpohlavek za ucho ap.

corner: be (a)round the cornerbýt (už) za dveřmi, být na spadnutí brzy nastat

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

milk round: the milk roundnábor(y) nových zaměstnanců mezi studenty na vysokých školách

moon: moon (a)round/aboutbloumat, chodit jako tělo bez duše nečinně

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

peg: a square peg in a round holečlověk na nesprávném místě, hovor. kozel zahradníkem

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

show around: show sb (a)roundprovést koho, udělat prohlídku komu městem ap.

skate: skate over/(a)roundsth šikovně se vyhýbat/vyhnout čemu tématu

swing: swing (a)roundobrátit se, otočit se prudce, rychle

take around, take round: take sb (a)roundprovést koho po domě, městě ap.

talk round: talk sb roundpřemluvit, ukecat koho

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

wheel: wheel round/aroundotočit se prudce, překvapeně ap.

win over: win sb over/roundzískat si (podporu)/na svoji stranu, přesvědčit koho, naklonit si koho

ammunition: round of ammunitionnáboj

applause: get a round of applause, receive applausesklidit potlesk

arm: put one's arms round sbobejmout koho

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

corner: (a)round the corner(hned) za rohem

fare: return/AmE round-trip farezpáteční jízdné

figure: in round figureszaokrouhleně přibližně

file: half round filepůlkruhový pilník

find: find one's way (a)round sth(z)orientovat se, vyznat se kde

fling: fling one's arms round sb's neckvrhnout se komu kolem krku

pass: pass sth (a)round sthobtočit, o(b)motat co kolem čeho lano kolem stromu ap.

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

round trip: round-trip farezpáteční jízdné

sixteen: sport. round of sixteenosmifinále

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

ward: ward roundvizita

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.