Hlavní obsah

společný

Přídavné jméno

  1. (kolektivní) common, joint, collectivespolečné rozhodnutíjoint/collective decisionspolečný hrobcommon grave
  2. (shodný) common, mutualmít společné zájmyhave common interestsspolečný jazykcommon languageNemám s tím nic společného.I have nothing to do with it.mít co společného s kýmhave sth in common with sbnemít nic společného s čím nesouviset ap.have nothing to do with sth

Vyskytuje se v

dobro: for the common goodpro společné dobro

síla: by joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaborativelyspolečnými silami

blaho: for the joint benefitpro společné blaho

action: joint actionspolečný postup, práv. společná žaloba

cohabit: cohabiting couplespáry žijící ve společné domácnosti

collective: collective actionspolečný krok k dosažení cíle

common: práv. common-law marriagespolečná domácnost nesezdaného páru

communal: communal ownershipspolečné vlastnictví

declaration: joint declarationspolečné prohlášení

hall: mess hallspolečná (vojenská) jídelna

joint: ekon. joint ownershipspolečné vlastnictví, spoluvlastnictví

live-in: live-in partnerpartner ve společné domácnosti

master: master antennaspolečná anténa v budově ap.

matrimonial: matrimonial home(společné) bydliště manželů

ownership: collective ownershipspolečné vlastnictví

participative: participative decision-makingspolečné rozhodování

property: common propertyspolečný majetek, obecní majetek

statement: joint statementspolečné prohlášení

tenant: joint tenantsspolunájemníci, společní držitelé nájmu

venture: ekon. joint venturepodnik se společnou majetkovou účastí, společný podnik

společný: common gravespolečný hrob