Hlavní obsah

síla

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (zdroj pohybu) force(výkonu) powerfyz. přitažlivá/gravitační sílaattractive/gravitational forcetech. koňská sílahorse power
  2. (fyzická, duševní ap.) strength(energie) energy(schopnost) powersíla vůlestrength of will, willpowersíla zvykuforce of habitspolečnými silamiby joint efforts, (společně) jointly, (v součinnosti) collaborativelysebrat sílygather one's strength
  3. (nositel síly) force, powertemné sílydark forcespracovní sílalabour force, (pracovník) hand, worker, (zaměstnanci) personnel
  4. (mocný činitel) power(autorita) authority(váha - rozhodnutí ap.) weightvoj. vojenské sílymilitary forces
  5. (intenzita) strength, intensity(vliv, mocnost) potency(bouře ap.) force(fulness)síla větrustrength of the wind, wind forcevší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might
  6. (tloušťka) thickness
  7. ob. expr.(velké množství, intenzita)Tak to je síla!(úžas) That's (really) something!, (pohoršení) That's a bit too much!

Vyskytuje se v

koňský: horsepowertech., zast. koňská síla jednotka výkonu

nedostatek: labour shortagenedostatek pracovních sil

ozbrojený: armed forces/servicesozbrojené síly/složky

palebný: firepowerpalebná síla

pracovní: labour (force), manpowerpracovní síla

setrvačný: inertia forcefyz. setrvačná síla

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

spojit: join forces with sb, make common cause, come together with sbspojit síly s kým

velikost: intensity of a forcefyz. velikost síly

vrchol: at the height of one's powers, in one's primena vrcholu sil

všechen, všechna, všechno: with all one's mightze všech sil, vší silou

zvyk: force of habitsíla zvyku

nabrat: recover one's strengthsnabrat znovu sil

nasazení: using all one's strengths nasazením všech (svých) sil

přepínat: push osf to the limit, overexert osf, overstrain osfpřepínat (své) síly

vedoucí: leading power/rolevedoucí síla/úloha

všichni, všechny, všechna: do one's best, do sth with all one's mightsnažit se ze všech sil

jednota: Unity is strength.V jednotě je síla.

tříštit: spread osf too thinpříliš tříštit své síly

změřit: pit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sbzměřit síly s kým

alien: voj. alien forcescizí síly

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

armed: armed servicesozbrojené síly

auxiliary: auxiliary labourpomocná pracovní síla

buoyancy: fyz. buoyancy forcevztlaková síla

buy: ekon. buying powerkupní síla

demonic: demonic forcesďábelské síly

destructive: destructive powerničivá síla bomby ap.

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

habit: force of habitsíla zvyku

labour: ekon. labour costsmzdové náklady, náklady na pracovní sílu

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

manpower: skilled manpowerodborná pracovní síla

moment: fyz. moment of a forcemoment síly

origin: tech. origin of forcepůsobiště síly

parity: purchasing power parityparita kupní síly

power: ekon. purchasing powerkupní síla, koupěschopnost

propulsion: propulsion powerhnací síla

rebel: rebel forcespovstalecké síly

secretarial: secretarial staffsekretářky, kancelářské síly

shear: shear forcesmyková síla

show: show of forcedemonstrace síly

spending: spending powerkupní síla měny, obyvatel

strength: strength of willsíla vůle

suction: suction powersací síla, odsávací schopnost

supernatural: supernatural beings/forcesnadpřirozené bytosti/síly

try: try one's bestsnažit se ze všech sil

war: sinews of warhnací síla válečné mašinérie, co roztáčí kola války peníze, zbraně ap.

will: strength of willsíla vůle

unskilled: unskilled labourernekvalifikovaná síla

brevity: brevity is the soul of witv jednoduchosti je síla (vtipu) původně z Hamleta

momentum: gain/gather momentumnabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět se

síla: attractive/gravitational forcefyz. přitažlivá/gravitační síla