Hlavní obsah

armed [ɑːmd]

Vyskytuje se v

arm: jít zavěšení do sebe za pažewalk arm in arm

tooth: být po zuby ozbrojenbe armed to the teeth

-armed: dlouhorukýlong-armed

armed: těžce ozbrojenýheavily armed

cross: zkřížit rucecross one's arms

embargo: zbrojní embargoarms embargo

escort: ozbrojený/policejní doprovodarmed/police escort

fling: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

fold: založit si ruce na prsoufold one's arms (over one's chest)

freedom: právo nosit zbraň, volné nošení zbraněfreedom to bear arms

insurrection: ozbrojené povstáníarmed insurrection

order: k noze zbraňvoj. order arms

press-up: kliky na jedné ruceone-arm(ed) press-ups

race: závody ve zbrojenípolit. arms race

reduction: dohoda o omezování strategických zbranístrategic arms reduction treaty

robbery: ozbrojené přepadeníarmed robbery

robotic: mechanická rukarobotic arm

shoulder: Na rámě zbraň!voj. Shoulder arms!

smuggler: pašeráci drog/zbranídrug/arms smugglers

smuggling: pašování zbraníarms smuggling

take: obejmout kohotake sb in one's arms

thrash: mlátit kolem sebe/kopat rukama/nohamathrash one's arms/legs about

trade: obchod se zbraněmiarms trade

twist: zkroutit komu rukutwist sb's arm

upper: nadloktíupper arm

wrestling: páka, přetlačování rukouarm wrestling

bear: právo nosit zbraňright to bear arms

broken: zlomená rukabroken arm

pins and needles: Brní mě ruka.I have pins and needles in my arm.

rest: Opřel si ruce o stůl.He rested his arms on the table.

long: dlouhatánský seznam ap.as long as your arm

bok: s rukama v bok(with arms) akimbo

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

obchodník: obchodníci se zbraněmi/s drogamiarms/drug dealers

ozbrojený: ozbrojené síly/složkyarmed forces/services

ozbrojit: ozbrojit se čímarm osf with sth

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

povolat: povolat koho do zbraněcall sb to arms

přepadení: ozbrojené přepadeníarmed assault/loupež robbery, hromadný nájezd armed raid

ruční: ruční zbraněsmall arms, jednoruční handguns

ruka: na dosah rukywithin arm's reach

sklad: voj. zbrojní skladarms depot, magazine, armoury, arsenal

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

šermovat: šermovat rukamawave/flail one's arms, gesticulate (wildly)

založit: založit rucefold one's arms

závod: přen. závody ve zbrojeníarms race

zbraň: palná zbraňgun, hl. ruční firearm, small-arm

zbrojení: závody ve zbrojeníarms race

zbrojní: zbrojní průmyslarms industry

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms

kroutit: kroutit komu rukutwist sb's arm

náruč: vzít koho do náručetake sb in one's arms

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

akimbo: s rukama v bok(with) arms akimbo

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

sevřít: sevřít koho v náručíembrace, hug sb, take sb in one's arms, silně squeeze sb

skočit: Skočila mu kolem krku.She threw her arms around his neck.

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

útok: ozbrojený/sebevražedný/teroristický/bombový útokarmed/suicide/terrorist/bomb attack

vrhnout se: vrhnout se komu kolem krkufling one's arms round sb's neck

za: Chytl ho za ruku.He grabbed him by the arm.

závěs: med. ruka v závěsu zlomená ap.arm in a sling

zlomit: Zlomil si ruku.He broke/fractured his arm.

znak: šlechtický znakcoat of arms, bearings

tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length