Hlavní obsah

zbraň

Podstatné jméno, rod ženský

  • weapon, armpalná zbraňgun, (hl. ruční) firearm, small-armzbraně hromadného ničeníweapons of mass destructionskladiště zbraníarmoury, arsenal

Vyskytuje se v

držení: nedovolené držení střelné zbraněillegal possession of a firearm

hromadný: voj. zbraně hromadného ničeníweapons of mass destruction

kohoutek: natáhnout kohoutek zbraněcock the gun

ničení: zbraně hromadného ničeníweapons of mass destruction

obchodník: obchodníci se zbraněmi/s drogamiarms/drug dealers

pohrůžka: pod pohrůžkou střelnou zbraníat gunpoint

povolat: povolat koho do zbraněcall sb to arms

ruční: ruční zbraněsmall arms, jednoruční handguns

sečný: sečná zbraňcutting weapon

strategický: strategické zbraněstrategic weapons

střelný: střelná zbraňranged weapon, palná firearm, hovor. gun

šíření: šíření jaderných zbranínuclear weapons proliferation

vyhlásit: vyhlásit válku komu/klid zbraní/nezávislostdeclare war on sb/a ceasefire/independence

mířit: Mířil zbraní na lupiče.He was pointing his gun at the burglar.

namířit: Namířil na mě zbraní.He pointed the gun at me.

odhodit: Odhoď zbraň!Drop your weapon!

vražedný: vražedná zbraňmurder weapon

vystřelit: vystřelit ze zbraněfire a gun

zajistit: Zajistil zbraň.He put the safety catch on.

arm: arms exportsvývoz zbraní

arm: in armsozbrojený, ve zbrani

arm: To arms!Do zbraně!

arm: Present arms!K poctě zbraň!

arm: call to armsvolání do zbraně

armament: nuclear armamentsatomové zbraně

biological: voj. biological weaponsbiologické zbraně

chemical: chemical and biological weaponschemické a biologické zbraně

fire: fire a gunvystřelit ze zbraně

firearm: illegal possession of a firearmneoprávněné držení střelné zbraně

freedom: freedom to bear armsprávo nosit zbraň

gun: gun shopprodejna zbraní

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

lock: AmE, voj. lock and loadzajistit a nabít, připravit zbraň

mass: voj. weapons of mass destructionzbraně hromadného ničení

non-proliferation: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

nuclear: Nuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbraní

order: voj. order armsk noze zbraň

point: hold sb at gun-pointohrožovat koho namířenou zbraní

reduction: strategic arms reduction treatydohoda o omezování strategických zbraní

runner: gun runnerspřekupníci se zbraněmi, pašeráci zbraní

shoulder: voj. Shoulder arms!Na rámě zbraň!

smuggler: drug/arms smugglerspašeráci drog/zbraní

smuggling: arms smugglingpašování zbraní

test: nuclear testsjaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbraní

-toting: gun-totingzbraň třímající

trade: arms tradeobchod se zbraněmi

weapon: nuclear weaponsjaderné zbraně

weapon: murder weaponvražedná zbraň

weapon: dummy weaponnapodobenina zbraně

bear: right to bear armsprávo nosit zbraň

destruction: weapons of mass destructionzbraně hromadného ničení

point: He pointed the gun at me.Namířil na mě zbraní.