Hlavní obsah

nuclear [ˈnjuːklɪə]

Přídavné jméno

  1. nukleární, jaderný, atomovýnuclear power plantjaderná elektrárnanuclear wastejaderný odpadNuclear Non-Proliferation TreatySmlouva o nešíření jaderných zbranínuclear decayrozpad atomového jádranuclear fissionjaderné štěpenínuclear fusion reactortermonukleární fúzní reaktor
  2. biol.jaderný týkající se buněčného jádra

Vyskytuje se v

silo: jaderné silo pro jaderné rakety(nuclear missile) silo

armament: atomové zbraněnuclear armaments

arsenal: jaderný arzenálnuclear arsenal

campaigner: protijaderní aktivistéanti-nuclear campaigners

disarmament: jednostranné jaderné odzbrojeníunilateral nuclear disarmament

dump: úložiště jaderného odpadunuclear waste dump

non-proliferation: Smlouva o nešíření jaderných zbraníNuclear Non-Proliferation Treaty

physicist: jaderný fyziknuclear physicist

physics: jaderná/atomová/kvantová fyzikanuclear/atomic/quantum physics

plant: jaderná elektrárnanuclear (power) plant

powered: na jaderný pohon, atomovýnuclear-powered

processing: závod na zpracování jaderného palivanuclear fuel processing plant

stockpile: jaderný arzenálvoj. nuclear (weapons) stockpile

submarine: jaderná útočná ponorkanuclear attack submarine

test: jaderné zkoušky, zkoušky jaderných zbranínuclear tests

warhead: jaderná (bojová) hlavicenuclear warhead

weapon: jaderné zbraněnuclear weapons

elektrárna: tepelná/jaderná/vodní/slapová elektrárnathermal/nuclear/hydroelectric/tidal power station

jaderný: jaderný odpad/rozpadnuclear waste/decay

pohon: na jaderný/solární pohonnuclear/solar-powered

střela: jaderná/balistická/řízená střelanuclear/ballistic/guided missile

šíření: šíření jaderných zbranínuclear weapons proliferation

štěpení: jaderné štěpenínuclear fission

úložiště: úložiště (jaderného) odpadu(nuclear) waste repository/dump

výbuch: atomový výbuchnuclear explosion

útok: atomový/vzdušný/dělostřelecký/frontální útoknuclear/airborne/artillery/frontal attack

nuclear: jaderná elektrárnanuclear power plant