Hlavní obsah

chemical [ˈkemɪkəl]

Přídavné jméno

  • chemický, syntetický sloučenina ap.chemical and biological weaponschemické a biologické zbraně

Vyskytuje se v

nomenclature: chemické názvoslovíchemical nomenclature

property: chemické vlastnostichemical properties

postřik: chemický/letecký postřik činnostchemical/aerial spraying

značka: chem. chemická značkachemical symbol

pokus: chemický pokuschemical experiment

proces: chemický proceschemical process

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment

chemical: chemické a biologické zbraněchemical and biological weapons