Hlavní obsah

property [ˈprɒpətɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. form.majetek, vlastnictví, jměnícommon propertyspolečný majetek, obecní majetekintellectual propertyduševní vlastnictvílost property (office)ztráty a nálezyAmE property damage liability (insurance) PDLpovinné ručenípráv. law of propertymajetkové právoman of propertyzámožný člověk, boháčproperty damageškoda na majetkuproperty rightvlastnické právo
  2. form.nemovitost, realita, pozemky s příslušenstvím
  3. tech.vlastnost, charakter látky, materiálu ap.chemical propertieschemické vlastnosti

Vyskytuje se v

landed: landed property/estatepozemkové vlastnictví, pozemkový majetek

lost property: lost property office/departmentztráty a nálezy

mortgaged: foreclose on the mortgaged propertyzabavit zastavený majetek pro nesplácení půjčky

property: common propertyspolečný majetek, obecní majetek

relation: práv. property relationsmajetkové vztahy

tycoon: property tycoonrealitní magnát

unclaimed: unclaimed propertynenárokovaný majetek ke kterému se nikdo nehlásí

duševní: intellectual propertyduševní vlastnictví

hmotný: tangible property/assetshmotný majetek

majetek: (real) estate, immovable property, immovablesnemovitý majetek

majetkový: property/ownership interestmajetková účast

movitý: movable assets/property, movables, chattel(s)práv. movitý majetek

nález: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy

nemovitost: real estate/property, immovable property/assets, immovables, realtynemovitosti souhrn majetku

povinný: third party insurance, AmE property damage liabilitypovinné ručení pojištění motoristů

restituce: property restitutionmajetková restituce

soukromý: private propertysoukromý majetek

vlastnictví: intellectual propertyduševní vlastnictví

ztráta: BrE lost property (office), AmE lost and found (office)ztráty a nálezy oddělení

velký: large propertyvelký majetek

developer: (property) developerstavební investor, podnikatel ve stavebnictví, developerská firma kdo zvyšuje hodnotu pozemků, budov