Hlavní obsah

nomenclature [nəʊˈmenklətʃə AmE ˈnəʊmənˌkleɪtʃər]

Vyskytuje se v

nomenclature: chemical nomenclaturechemické názvosloví