Hlavní obsah

pokus

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (snaha) o co attempt, tryhovor. go at sthzdařilý pokussuccessful attemptStojí to za pokus.It's worth a try.učinit pokus o comake an attempt to do sthpráv. pokus o vražduattempted murderpokus o sebevražduattempted suicide, suicide attempt
  2. (experiment) experiment(vyzkoušení v praxi) trial(otestování) testchemický pokuschemical experimentpokusy na zvířatechexperiments on animals
  3. (začátečnická práce) attemptform. essay at sthhovor. crack at sth

Vyskytuje se v

převrat: pokus o převratcoup attempt

smíření: snaha/pokus o smíření stran ve sporuconciliation

útěk: pokus o útěkattempt to/attempted escape, escape attempt

znásilnění: práv. pokus o znásilněníattempted rape

podařený: podařený pokussuccessful attempt

pokusit se: Pokusím se (to udělat).I will try (to do it).

vědecký: vědecké pokusyscientific experiments

vytrvalý: vytrvalé pokusypersistent attempts

záchrana: pokus o záchranurescue attempt

zbytečný: zbytečné pokusyvain attempts

zopakovat: Vědci nedokázali pokus zopakovat.The scientists were unable to repeat the experiment.

živý: pokusy na živých zvířatechtests on live animals

attempt: pokusit se o comake an attempt to do sth

attempted: pokus o vraždu/znásilněnípráv. attempted murder/rape

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

burglary: pokus o vloupánípráv. attempted burglary

error: metoda pokusu a omylumethod of trial and error

escape: pokus o útěkescape attempt

faint: učinit chabý pokus o comake a faint attempt at sth

learning: učení metodou pokusu a omylutrial-and-error learning

live: pokusy na živých zvířatechtests on live animals

plot: pokus o převrat, příprava převratucoup plot

publicity: pokus o zviditelnění se/upoutání pozornosti, propagační akcepublicity stunt

respectable: ucházející pokusrespectable try

shot: zkusit co, pokusit se o cohovor. have a shot at sth

suicide: pokus o sebevražduattempted suicide

unsuccessful: neúspěšný pokusunsuccessful attempt

numerous: I přes mnohé pokusy...Despite numerous attempts...

successful: nejúspěšnější pokusthe most successful attempt

pokus: učinit pokus o comake an attempt to do sth