Hlavní obsah

live [lɪv]

Sloveso

 1. at/in sth, swh žít, bydlet nastálo kdeWhere do you live?Kde bydlíte? nastáloWhere did you live before?Kde jste žil předtím?
 2. live for sb/sth žít pro koho/co
 3. žít, být na živu, dožít seAnd he lived to be 98.A dožil se 98 let.live to a ripe old agedožít se vysokého věku
 4. by sth živit se čím, žít z čehoThey lived by hunting.Živili se lovem.
 5. by sth řídit se v životě čím, žít podle, držet se čeho o zásadě ap.
 6. live on žít dále ve vzpomínkách ap.

Přídavné jméno

 1. živý, žijící živočich, rostlinaPozor, jiná výslovnost než u livetests on live animalspokusy na živých zvířatechlive baitživá návnada k rybařenímed. live birthnarození živého dítěteAmE live fenceživý plotlive weightživá váha
 2. živý, živě vysílaný pořad ap.
 3. elektr.pod proudem/napětím vedení ap.
 4. voj.ostrý municelive cartridgeostrý náboj
 5. nevybuchlý bomba ap.

Vyskytuje se v

cirrhosis: cirhóza (jater)cirrhosis (of the liver)

eke: nuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančněeke (out) a living, eke out an existence

hand: žít z ruky do huby, protloukat selive (from) hand to mouth

live: žít pro koho/colive for sb/sth

living: živí, žijící lidéthe living

living standard: životní úroveňliving standard(s)

long: ať žije kdolong live sb

means: žít (si) nad poměry, žít nad své možnostilive beyond one's means

off: žít z čeho, být živ z čeho zdroje obživylive off sth

stick: žít v zapadákově/nějaké díře daleko od městalive in the sticks

suite: sedací souprava(living room) suite

allowance: příspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjemcost-of-living allowance

apart: bydlet odděleně rodiče ap.live apart

broadcast: v živém vysíláníin live broadcast

coal: žhavé uhlíkylive coals

cod: tresčí játracod liver

disability: příspěvek pro postižené státní dávkadisability living allowance DLA

double life: vést dvojí životlive a double life

earn: vydělávat si na živobytíto earn one's living

expectation: nenaplnit očekávánínot live/come up to expectations

income: žít podle svých příjmůlive within one's income

live-in: partner ve společné domácnostilive-in partner

liver: zažívací sůl proti zažívacím potížímliver salts

lodging: bydlet v podnájmulive in lodgings

make-believe: žít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před seboulive in a make-believe world

next door: bydlet vedle sousedlive next door

paste: játrová paštikaliver paste

pâté: játrová paštikaliver pâté

reputation: dostát své pověstilive up to one's reputation

room: obývací pokoj, obývákliving room

short-lived: netrvat dlouho, nemít dlouhého trváníbe short-lived

trap: sklopec pastlive trap, cage trap, box trap

will: ztratit vůli žítlose one's will to live

wire: drát pod proudemlive wire

campus: bydlet na kolejilive on campus

own: Žije sám.He lives on his own.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

fast lane: žít/život nadorazlive/life in the fast lane

on: žít z čeho, živit se čím člověklive on sth

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

játra: husí/tresčí játragoose/cod liver

játrový: játrová paštikaliver pâté

náklad: životní nákladycost of living

obývací: obývací pokojliving room

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

patrona: ostrá patronalive cartridge

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

pokoj: obývací pokojliving room

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

privát: bydlet na privátělive in lodgings/digs

proud: drát pod proudemlive wire

přenos: přímý přenoslive broadcast/transmission

přímý: přímý přenos v TV ap.live broadcast(ing)

příroda: živá přírodaliving/animated nature

samota: žít o samotělive alone

tresčí: potrav. tresčí játracod liver

úroveň: životní úroveňstandard of living, living standard

žít: žít na čí účetlive off sb

živě: vysílat živěbroadcast live

živit se: živit se sámmake one's own living

živobytí: vydělávat si na živobytí čímmake/earn a living, earn one's livelihood/hovor. bread and butter/daily bread, live by sth

životní: životní podmínkyliving conditions

živý: živá váha dobytčete ap.live weight

: Ať žije král!Long (may) live the king!

bída: žít v bídělive in poverty

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

borrow: mít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouhobe (living) on borrowed time

malt: sladový nápoj hl. silné pivomalt liquor

wheat: pšeničný škrob/slad/chlébwheat starch/malt/bread