Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (zasvětit ap.) co komu/čemu devote, dedicate sth to sb/sthvěnovat pozornost čemupay attention to sth, (být opatrný) pay heed to sth, take heed of sth, (všímat si) take notice of sth
  2. (darovat) donate(dát) give sb sth
  3. (tematicky ap.) dedicate

Vyskytuje se v

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth, take heed of sth, všímat si take notice of sth