Hlavní obsah

dokud

Příslovce

  • as long as(pokud) so long as(zatímco) whilepo uvedených spojkách nesmí následovat tvar slovesa v budoucím časei v záporném kontextu po till a until musí být sloveso v kladném tvaruDokud jsem tu/tady budu já ...As long as I am here ...Dokud bude pršet ...As long as it rains ...dokud budu žítas long as I livePočkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.dokud ne ...until, till

Vyskytuje se v

potud: pokud - potud, dokud - potudtak dlouho as long as, in so far as

vyčkat: Vyčkáme, až/dokud ...We will wait until ...

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

further: až do odvolání, dokud nebude oznámeno jinakuntil further notice

while: dokud (ještě) můžešwhile you still can

long: Dokud bude pršet.As long as it rains.

seat: Zůstaňte sedět dokud ...Remain seated until ...

hatch: Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

dokud: dokud ne ...until, till