Hlavní obsah

vyčkat

Dokonavé sloveso

  1. (počkat) čeho wait for/until sthVyčkej času.Wait for it.Vyčkáme, až/dokud ...We will wait until ...
  2. (s činností) s čím postpone sth, put sth off, hold off doing sth

Vyskytuje se v

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane