Hlavní obsah

wait [weɪt]

Sloveso

  1. for sb/sth čekat, počkat na koho/coJust you wait.Jen počkej. a uvidíšWho are you waiting for?Na koho čekáte?keep sb waitingnechat koho čekat
  2. Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.
  3. on sb obsluhovat koho zákazníka ap.

Vyskytuje se v

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí

black and white: in black and whitečerné na bílém

minute: wait a minutemoment, počkat

white: whitesběloši, bílí

white: the whitebílek vaječný

white: white (of the eye)bělmo, bělima, skléra

white: whitesbílý oděv/dres tenisový ap.

white-collar: white collarbílý límeček

admiral: white admiralbělopásek dvouřadý

black and white: fot. black and white photographčernobílá fotografie

blood count: red/white blood countmnožství/počet červených/bílých krvinek

bread: white/brown/graham breadbílý/tmavý/grahamový chléb

chalk: chalk whitebílý jako křída, křídově bílý

collar: white-collar (worker)úředník

corpuscle: anat. red/white (blood) corpusclesčervené/bílé krvinky

dead: dead whitemrtvolně bílý barva

female: black/white femalečernoška/běloška

flag: raise the white flagvyvěsit bílou vlajku vzdát se ap.

list: waiting listpořadník (čekatelů)

night: white nightbezesná noc kdy nemůže člověk spát

pearl: pearl whiteperlová běloba

pepper: black/white pepperčerný/bílý pepř

rhinoceros: white rhinocerosnosorožec tuponosý

robe: white-robed manmuž oděný v bílém

sale: white salevýprodej domácího prádla ložního ap.

satin: satin whiteatlasová běloba v papírenství

stork: white storkčáp bílý

sturgeon: zool. white sturgeonjeseter bílý

sugar: white sugarrafinovaný cukr

veined: zool. green-veined whitebělásek řepkový

waiting: waiting timečekací doba

waiting list: surgical waiting listpořadník čekatelů na operaci

white: turn white(z)bělat, (z)bělet vlasy ap.

white: potrav. white puddingjitrnice, jitrnicový prejt

white: white male(muž) běloch

white: turn/go whitezblednout

white: pearl whiteperlová běloba

white-collar: white collar workersúředníci, kancelářští pracovníci

white-collar: white-collar positionsúřednické pozice

white-knuckle: white-knuckle ride= pouťová atrakce nabízející děsivou a zároveň vzrušující jízdu horská dráha, centrifuga ap.

winged: white-wingedbělokřídlý

woman: black/white/yellow womančernoška/běloška/Asiatka

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

from: bread made from white flourchléb z bílé mouky

her: Wait for her.Počkej na ni.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

long: I waited much longer.Čekal jsem mnohem déle.

male: white maleběloch

outside: He waited outside the shop.Čekal před obchodem.

seat: Wait to be seated, please.Počkejte, prosím, až budete posazeni. nápis u vchodu do lepších restaurací

see: Wait and see.Počkej a uvidíš.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

waiting game: play the/a waiting gametakticky vyčkávat, prodlužovat to