Hlavní obsah

abide [əˈbaɪd]

Slovesopt&pp abided/abode

  1. can't abide sb/sth nemoci vystát, nesnášet koho/co

Vyskytuje se v

law: abide by the lawdodržovat zákony

dodržet: abide by the conditionsdodržet podmínky

dodržovat: abide by the law, respect the lawdodržovat zákon

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

abide: can't abide sb/sthnemoci vystát, nesnášet koho/co