Hlavní obsah

abide [əˈbaɪd]

Slovesopt&pp abided/abode

  1. can't abide sb/sth nemoci vystát, nesnášet koho/co

Vyskytuje se v

law: abide by the lawdodržovat zákony

dodržet: dodržet podmínkyabide by the conditions

dodržovat: dodržovat zákonabide by the law, respect the law

dodržovat: dodržovat pravidlaabide by/observe the rules

pravidlo: řídit se pravidly, dodržovat pravidlaabide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the book