Hlavní obsah

remain [rɪˈmeɪn]

Vyskytuje se v

leave: BrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu

skeletal: skeletal remainskosterní pozůstatky

static: remain staticneměnit se

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

pozůstatek: remains, trosky ruins of sthpozůstatky čeho

rozvaha: keep one's head, remain level-headedzachovat rozvahu

teprve: That remains to be seen.To se teprve uvidí.

zbytek: remains, jídla též leftovers, leavings, rozpadnutého remnants, odpadky scrapszbytky

dochovat se: remain well preserveddochovat se v dobrém stavu

dořešit: That remains to be solved.To se ještě musí dořešit.

sedět: Remain seated.Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejte

stát: One house remained standing.Jeden dům zůstal stát.

zachovat: keep silence, remain silentzachovat mlčení

remain: remain silentzůstat potichu