Hlavní obsah

remain [rɪˈmeɪn]

Sloveso

  1. zůstat, stále být v daném stavuremain silentzůstat potichu, zachovat mlčeníright to remain silentprávo nevypovídat zatčeného
  2. swh zůstat, setrvat kde na místěHe will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.
  3. trvat, nadále existovat, přetrvávat
  4. to be done zůstávat, zbývat, čekat na doděláníThese questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.
  5. zbýt, zůstat nespotřebovaný ap.A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

Vyskytuje se v

leave: BrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu

skeletal: skeletal remainskosterní pozůstatky

static: remain staticneměnit se

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

pozůstatek: pozůstatky čehoremains, trosky ruins of sth

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

zbytek: zbytkyremains, jídla též leftovers, leavings, rozpadnutého remnants, odpadky scraps

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

zachovat: zachovat mlčeníkeep silence, remain silent