Hlavní obsah

zůstat

Dokonavé sloveso

  1. (setrvat) kde stay, remain(zdržet se) linger swhJak dlouho tady zůstanete?How long are you going to stay?zůstat kde na nocstay overnight swh
  2. (v daném stavu) stay (on), remain(udržet se) keepzůstat vzhůrustay up
  3. (důsledkem se octnout) be leftPo nehodě zůstal ochrnutý.He was left paralyzed after the accident.
  4. (zbýt) be left, remain(jídlo) be left overZůstalo pro mě něco?Is there anything left for me?

Vyskytuje se v

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmstay/keep in touch with sb

noc: zůstat přes noc přespatstay overnight

přes, přese: zůstat přes nocstay overnight

stát: zůstat státstop, halt

škola: být/zůstat po škole za trestbe kept in detention, hovor. get a detention

vzhůru: být/zůstat dlouho vzhůrube up/sit up/stay up late

dlouho: zůstat dlouho vzhůrustay up late

chtít: Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.

klidný: Zůstal klidný.He stayed calm.

na: zůstat na nocstay overnight, stay the night

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

styk: Zůstaneme ve styku.We'll keep in touch.

trčet: Zůstali jsme tam trčet.We got stuck there., We were stranded there.

vězet: zůstat vězetget stuck, kulka v noze ap. be lodged

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.