Hlavní obsah

vězet

Nedokonavé sloveso

  1. (trčet) kde be stuck in sth(nemoci pryč) be stranded/marooned(jako v pasti) be trappedzůstat vězetget stuck, (kulka v noze ap.) be lodged
  2. expr.(zdržovat se)Kde vězíš?Where have you been?, What took you so long?
  3. (potíž ap.) v čem, za čím lie in/behind sth

Vyskytuje se v

stuck: vězet, trčet kde nemoci se hnoutbe stuck swh

vězet: zůstat vězetget stuck, kulka v noze ap. be lodged