Hlavní obsah

left [left]

Související hesla

pt&pp of leave

Přídavné jméno

Podstatné jméno

  1. levá stranakeep (to the) leftdržte se vlevoon your leftpo vaší levici, nalevofrom (the) leftzleva
  2. the left levice politickáfar leftkrajní levice
  3. levačka, levá ruka

Příslovce

Přídavné jméno

  • levýanat. left atrioventricular valvedvojcípá chlopeňanat. left atrium (of the heart)levá předsíň srdečníanat. left brainlevá hemisféra

Vyskytuje se v

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

for: leave forodjet, odejít kam, jet do čeho

high: leave sb high and drynechat koho na holičkách v beznadějné situaci

last: leave sth/sb until lastnechat (si) co/koho na konec

leave: leaving aside(po)necháme-li stranou co

leave behind: be left behindbýt pozadu, pokulhávat

leave out: Leave it out.Nech(te) toho!

leave over: be left overzbýt, zbývat

left: left overzbylý, přebytečný, navíc

left field: left-field(po)divný, ujetý, svérázný

left luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

lurch: leave sb in the lurchnechat koho ve štychu/na holičkách

mark: leave one's markpodepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následky

minus: be (left) minus sthbýt bez čeho

sabbatical: sabbatical (leave)vědecká dovolená profesora ap.

stand: leave to standnechat odstát o jídle ap.

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

up: up and leavezvednout se a odejít z ničeho nic

absence: leave of absencevolno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

blank: Leave blank.Zde nevyplňujte.

compliment: left-handed complimentdvojznačný kompliment který lze chápat i negativně

discretion: leave sth to sb's discretionnechat co na uvážení koho

inset: inset leftve výřezu vlevo o fotce ap.

leaning: left-leaninglevicově orientovaný deník ap.

luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

maternity: maternity leavemateřská (dovolená)

over: left overzbylý

parental: parental leaverodičovská dovolená, rodičovské volno

post: leave the postopustit stanoviště

right: right and leftna všechny strany

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

shore: shore leavevycházka na pevninu námořníka

strand: leave sb strandednechat koho ve štychu/na holičkách/na pospas

taste: přen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.

turn: make a left turnzahnout doleva

unpaid: unpaid leaveneplacené volno

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

winger: left/right wingerlevý/pravý křídelní útočník, hovor. levé/pravé křídlo

about: He is about to leave.Chystá se odejít., Je na odchodu.

alone: Leave me alone.Nechte mě na pokoji.

aside: Leaving aside ...Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

find: He found himself unable to leave.Zjistil, že není schopen odejít.

cold: leave sb coldnechávat chladným, nezaujmout koho

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

goodbye: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.