Hlavní obsah

taste [teɪst]

Podstatné jméno

  1. chuť vjem, smysl
  2. of sth (pří)chuť čeho specifická vlastnostgive taste to sthdodat chuť čemu, ochutit copřen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.
  3. of sth (malé) sousto, ždibec čeho na ochutnáníhave a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho
  4. of sth přen. okusení, ochutnání čeho způsobu života, činnostihave a taste of sthokusit, poznat, zakusit, přen. ochutnat co
  5. for sth záliba v čem, pochopení pro codevelop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čemhave no taste for sthnemít rád, nemít v oblibě cobe to sb's tastebýt podle čího gusta
  6. in sth vkus na co, cit pro co, gustoperson of tastečlověk s dobrým vkusemgood tastedobrý vkusfor sb's tastena čí vkus být jaký

Vyskytuje se v

acquire: acquired tastečemu je třeba teprve přijít na chuť zpočátku nepříjemné

cultivated: cultivated tastevytříbený vkus

develop: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co

discriminating: discriminating tastevytříbený vkus

acquire: The wine is an acquired taste.Tomu vínu je třeba přijít na chuť.

disgusting: It tastes disgusting.Chutná to hnusně.

gusto: být podle čího gustabe to sb's taste

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

jalový: být jalový jídlobe insipid/bland/tasteless, have no taste

sladce: chutnat sladcetaste sweet

slaně: chutnat slanětaste salty

špatný: špatný vkusbad/poor taste

chutnat: chutnat kyseletaste sour

lahodně: Chutná lahodně.It tastes delicious.

ochutnat: Ochutnal jsi tu polévku?Have you tasted the soup?

podobný: Mají podobný vkus.They have similar tastes.

trpce: chutnat trpcetaste tart

vkus: na čí vkusfor sb's taste/liking

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vybraný: vybraný vkusexquisite taste