Hlavní obsah

taste [teɪst]

Podstatné jméno

  1. chuť vjem, smysl
  2. of sth (pří)chuť čeho specifická vlastnostgive taste to sthdodat chuť čemu, ochutit copřen. leave a bad taste in sb's mouthzanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.
  3. of sth (malé) sousto, ždibec čeho na ochutnáníhave a taste of sthochutnat co, vzít si kousek čeho
  4. of sth přen. okusení, ochutnání čeho způsobu života, činnostihave a taste of sthokusit, poznat, zakusit, přen. ochutnat co
  5. for sth záliba v čem, pochopení pro codevelop a taste for sthpřijít na chuť čemu, najít postupně zalíbení v čemhave no taste for sthnemít rád, nemít v oblibě cobe to sb's tastebýt podle čího gusta
  6. in sth vkus na co, cit pro co, gustoperson of tastečlověk s dobrým vkusemgood tastedobrý vkusfor sb's tastena čí vkus být jaký

Fráze

  1. be in bad tastebýt nevkusný

Vyskytuje se v

cultivated: cultivated tastevytříbený vkus

develop: develop a taste for sthpřijít na chuť čemu, oblíbit si co

discriminating: discriminating tastevytříbený vkus

taste: give taste to sthdodat chuť čemu, ochutit co

disgusting: It tastes disgusting.Chutná to hnusně.

gusto: be to sb's tastebýt podle čího gusta

chuť: develop a taste for sth, get to like sthpřijít čemu na chuť

jalový: be insipid/bland/tasteless, have no tastebýt jalový jídlo

sladce: taste sweetchutnat sladce

slaně: taste saltychutnat slaně

špatný: bad/poor tastešpatný vkus

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

chutnat: taste sourchutnat kysele

lahodně: It tastes delicious.Chutná lahodně.

ochutnat: Have you tasted the soup?Ochutnal jsi tu polévku?

podobný: They have similar tastes.Mají podobný vkus.

trpce: taste tartchutnat trpce

vkus: for sb's taste/likingna čí vkus

vybraný: exquisite tastevybraný vkus

zalíbení: take a liking/fancy to sb/sth, take to sb/sth, oblíbit si come to like sb, přijít na chuť develop a taste for sthnajít zalíbení v kom/čem

acquire: acquired tastečemu je třeba teprve přijít na chuť zpočátku nepříjemné