Hlavní obsah

left-handed

Příslovce

Vyskytuje se v

compliment: left-handed complimentdvojznačný kompliment který lze chápat i negativně

left-handed: He is left-handed.Je to levák.

levotočivý: left-handed thread(ing)levotočivý závit

pravidlo: right/left-hand rulefyz. pravidlo pravé/levé ruky

levák: He is left-handed.Je to levák.

roh: in the top left(-hand) cornerv levém horním rohu

vlevo: to your left, on your left-hand sidevlevo od vás