Hlavní obsah

dead [ded]

Přídavné jméno

  1. mrtvý, neživý člověk, zvíře, zvadlý květina ap.shoot sb deadzastřelit kohodead losspropadák, zklamání co nenaplní očekávání, beznadějný případ nešika, kdo se něco nemůže naučit ap., ekon. čistá ztráta bez jakékoli kompenzace
  2. mrtvý, bez dění město ap.dead partynudný večírek
  3. nefunkční, odepsaný, nepoužitelný
  4. pasé plán, myšlenka
  5. nefungující, hluchý telefon ap., vybitý baterie ap.
  6. mimo hru o míči, kartách ap.
  7. tlumený zvuk, nevýrazný
  8. dead whitemrtvolně bílý barva
  9. naprostý, úplný, absolutní ticho ap.dead calmúplné bezvětří

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

cert: (dead) certtutovka, jistá věc

cut: cut sb deadignorovat, zasklít, přehlížet koho

dead: the deadmrtví, nebožtíci

dead meat: be dead meatbýt synem smrti, mít na kahánku, mít to spočítaný

ringer: be a dead ringer for sbpodobat se jako vejce vejci komu

battery: dead/BrE flat batteriesvybité baterie

bottom: tech. bottom dead-centredolní úvrať pístu

calm: dead/flat calmúplné bezvětří

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

language: dead languagemrtvý jazyk

lift: sport. dead liftmrtvý tah

scene: be dead at the scenebýt na místě mrtev při nehodě, vraždě ap.

scroll: náb., hist. Dead Sea scrollssvitky od Mrtvého moře

shoot: shoot sb deadzastřelit koho

shot: shot deadzastřelen(ý)

strike: form. be struck dumb/blind/dead(náhle) oněmět/oslepnout/zemřít

top: tech. top dead centrehorní úvrať pístu

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

half: I was half dead with tiredness.Byl jsem polomrtvý únavou.

hrobní: dead/deafening/deathlike silencehrobové ticho

jazyk: official/dead/spoken languageúřední/mrtvý/mluvený jazyk

kolej: dead end, deadlockpřen. slepá kolej v jednání, vývoji ap.

kusý: dead-end trackžel. kusá kolej

mrtvý: rise from the deadvstát z mrtvých

narozený: stillborn, dead-bornmrtvě narozený

padnout: drop (down) deadpadnout mrtev

prohlásit: pronounce sb deadprohlásit koho za mrtvého

slepý: blind alley, dead end (street), cul-de-sacslepá ulice

smrtelně: be dead serious, be in deadly earnestmyslet to smrtelně vážně

tágo: dead from the neck up, dumb as a posthovor. blbý jak tágo

tah: dead liftsport. mrtvý tah zdvih činky ze země

tvrdě: be fast/sound asleep, be in a deep sleep, sleep deeply, hovor. be dead to the worldtvrdě spát

ulice: blind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sacslepá ulice

docházet: The batteries are low., AmE The batteries are almost dead.Docházejí baterky.

povídat: It is rumoured that the king is dead.Povídá se, že král je mrtvý.

unavený: dead tiredk smrti unavený

zastřelit: He was shot dead.Byl zastřelen.

beton: It's a dead cert!, As sure as eggs!To je na beton!

čas: flog a dead horseztrácet čas marným snažením

mrtvola: Over my dead body!Jen přes mou mrtvolu!

sláma: flog a dead horse, planě tlachat talk idlymlátit prázdnou slámu

vědět: He is unconscious., hovor. He is dead to the world.Neví o sobě.

zabitý: sleep like a log, hovor. be dead to the worldspát jako zabitý

zařezaný: sleep like a log, be dead to the worldspát jako zařezaný

body: over my dead bodyjen přes moji mrtvolu