Hlavní obsah

ulice

Podstatné jméno, rod ženský

  • (cesta) street(úzká) lanehlavní ulicemain streetpostranní/vedlejší uliceside streetslepá uliceblind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sacjednosměrná uliceone-way street

Vyskytuje se v

slepý: slepá uliceblind alley, dead end (street), cul-de-sac

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

na: na uliciin the street, bezdomovec on the street

prostředek: prostředkem ulicethrough the middle of the street

přejít: Přejděte ulici.Cross the street.

přes, přese: Přejděte přes ulici.Cross the street.

rozutéct se: Lidé na ulici se rozutekli.People in the street scattered.

rušný: rušná ulicebusy street

strana: přejít na druhou stranu (ulice)cross the street

toulat se: Toulali jsme se ulicemi.We roamed the streets.

zaplavit: Demonstranti zaplavili ulice.Demonstrators crowded the streets.

ztichnout: Ulice ztichly.The streets fell silent.

alley: slepá ulice, přen. slepá uličkablind alley

mob: vláda ulicemob rule

street: lidé ulice, bezdomovcistreet people

urchin: dítě ulicestreet urchin

working: euf. holka z ulice, lehká holka prostitutkaworking girl

across: přes ulici, na opačné straně uliceacross the street

be: Na ulicích nejsou žádná auta.There are no cars in the streets.

in: na ulici/náměstíin the street/square

wander: Toulali jsme se ulicemi.We wandered the streets.

man: obyčejný člověk, člověk z uliceman in the street

ulice: slepá uliceblind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sac