Hlavní obsah

doprava

Příslovce

  1. (na pravou stranu) (to the) rightZaboč(te) doprava.Turn (to the) right.Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.
  2. (v politice, v názorech) (to the) right

Vyskytuje se v

dispečer: air-traffic controllerdispečer letecké dopravy, letový dispečer

kyvadlový: shuttle (service)kyvadlová doprava

příměstský: suburban/pro dojíždějící commuter transportpříměstská doprava

silniční: road transportsilniční doprava

veřejný: public transport/AmE transportationveřejná doprava

zleva: from (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwisezleva doprava

doprava: Turn (to the) right.Zaboč(te) doprava.

schopný: transportableschopný dopravy

haulage: road haulagenákladní silniční doprava

land: land force(s)/transport(ation)pozemní vojska/doprava

mass: dopr. mass transportationhromadná doprava

oncoming: oncoming trafficdoprava v protisměru

right: turn rightzahnout doprava

service: domestic air servicevnitrostátní letecká doprava

sun: with the sunzleva doprava, po směru hodinových ručiček

traffic: let. air-traffic controllerdispečer letecké dopravy, letový dispečer

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

transport: public transportveřejná doprava

transportation: public transportationveřejná doprava

vehicular: vehicular trafficdopravní provoz, silniční ruch, automobilová doprava

courtesy: courtesy busautobus zdarma, bezplatná autobusová doprava

setr: Irish setterirský setr

setter: zool. Irish setterirský setr