Hlavní obsah

man

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

člověk: obyčejný člověkeveryman, common man

holka: přen. holka pro všechnodogsbody, girl Friday, odd-job man

chlípník: starý chlípníkdirty old man

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

muž: mužimen, mužské pokolení manhood, menfolk

muž: Muži záchodyMen's room, BrE Gents

pán: Páni toaletyBrE Gents, AmE Men

pánský: pánský záchodmen's toilet, BrE gents, AmE men's room

renesanční: renesanční člověkRenaissance man

slepý: slepá bába hrablind man's buff

stěhovák: stěhováciBrE removal men, AmE movers, firma removal company, remover(s), AmE moving company

svědek: (ženichův) svědekhlavní družba best man, groomsman, svobodný též bridesman

vševěd: děd Vševěd v pohádkáchWise Old Man

záchod: pánský záchodmen's (toilet)/AmE (room), BrE hovor. gents

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

člověk: Buďte zticha, člověče!Be quiet, man!

i: muži i ženyboth men and women

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

pocházet: Člověk pochází z opice.Man is descended from the apes.

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.All men are equal.

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

špatný: Není to špatný člověk.He isn't a bad man.

tak: jak muži, tak ženyboth men and women

takový: Takový chlap by to zvládl.Such a man would make it.

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

typ: rodinný typ (muže)family man

vypracovat se: Sám se vypracoval.He is a self-made man.

vysoký: vysoký muž/stromtall man/tree

vyvinout se: Člověk se vyvinul z opice.Man evolved from apes.

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

lev: lev salónůparty animal, světácký man about town

paluba: Muž přes palubu!Man overboard!

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

blind: blind man's buffhra na slepou bábu

boob: boob manhorňák preferující horní partie ženy

brotherhood: brotherhood of manbratrství všech lidí, lidská sounáležitost

early: BrE early manpračlověk hominid - předchůdce dnešního člověka

eater: man-eaterlidožrout i zvíře, lidojed

flight: manned space flightlet do vesmíru s lidskou posádkou

fortune: man of fortunebohatý muž

genius: man of geniusgeniální člověk

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

hulk: hulk (of a man)hromotluk, chlap jako hora

ice cream: ice-cream man/vendorzmrzlinář(ka)

idea: idea(s) mantvořivý člověk

integrity: man of integritycharakterní/zásadový/čestný člověk

lawnmower: lawnmower mantrávníkář kdo seká trávníky

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

maintenance: maintenance manúdržbář, pracovník údržby

neanderthal: Neanderthal mančlověk neandertálský, neandrtálec

odd: sport. odd-man rushpřečíslení v hokeji

old: hovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera

one-man: one-man showsólové představení

poor: poor manchudák, nuzák

prop: props man/mistressrekvizitář/rekvizitářka

property: man of propertyzámožný člověk, boháč

resource: man of resourcevynalézavý člověk

rewrite: rewrite manredaktor upravující text pro publikaci

robe: white-robed manmuž oděný v bílém

science: man of sciencevědec

self-made: self-made mančlověk, který se sám vypracoval

weak: weak manslaboch

wealth: man of wealthzámožný muž, boháč

weekly: AusE weekly manvýpomoc na pár týdnů dělník

wise: the Three Wise Mentři králové

wolf: maned wolfpes hřivnatý

alike: Men and women alike...Muži, stejně jako ženy,...

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

descended: Is man descended from apes?Pochází člověk z opice?

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

forty: a man of fortyčtyřicátník, čtyřicetiletý muž

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

one: The fifth man is one J. Cairncross.Ten pátý muž je jistý J. Cairncross.

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni