Hlavní obsah

man

Podstatné jméno, rod mužský

  • vassal, liege(man), (soke)man, feoffee

Vyskytuje se v

dirty: dirty old manstarý chlípník

hunk: hunk (of a man)kus chlapa

odd: the odd (wo)man/one outodlišný (od ostatních), kdo nezapadá

street: the man/woman in the streetčlověk/muž/žena z ulice, průměrný člověk, normální smrtelník

thing: try to be all things to all mensnažit se zavděčit všem

word: be a (wo)man of few wordsmoc toho nenamluvit, být nemluvný člověk

world: a (wo)man of the worldsvětaznalý člověk kterého nic nepřekvapí

blind: blind man's buffhra na slepou bábu

boob: boob manhorňák preferující horní partie ženy

brotherhood: brotherhood of manbratrství všech lidí, lidská sounáležitost

eater: man-eaterlidožrout i zvíře, lidojed

flight: manned space flightlet do vesmíru s lidskou posádkou

fortune: man of fortunebohatý muž

genius: man of geniusgeniální člověk

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

hulk: hulk (of a man)hromotluk, chlap jako hora

ice cream: ice-cream man/vendorzmrzlinář(ka)

idea: idea(s) mantvořivý člověk

integrity: man of integritycharakterní/zásadový/čestný člověk

lawnmower: lawnmower mantrávníkář kdo seká trávníky

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

maintenance: maintenance manúdržbář, pracovník údržby

man: straw manslaměný panák, přen. nastrčená figurka

neanderthal: Neanderthal mančlověk neandertálský, neandrtálec

old: hovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera

one-man: one-man showsólové představení

poor: poor manchudák, nuzák

prop: props man/mistressrekvizitář/rekvizitářka

property: man of propertyzámožný člověk, boháč

resource: man of resourcevynalézavý člověk

rewrite: rewrite manredaktor upravující text pro publikaci

robe: white-robed manmuž oděný v bílém

science: man of sciencevědec

self-made: self-made mančlověk, který se sám vypracoval

weak: weak manslaboch

wealth: man of wealthzámožný muž, boháč

weekly: AusE weekly manvýpomoc na pár týdnů dělník

wise: the Three Wise Mentři králové

wolf: maned wolfpes hřivnatý

alike: Men and women alike...Muži, stejně jako ženy,...

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

descended: Is man descended from apes?Pochází člověk z opice?

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

forty: a man of fortyčtyřicátník, čtyřicetiletý muž

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni

člověk: everyman, common manobyčejný člověk

holka: dogsbody, girl Friday, odd-job manpřen. holka pro všechno

chlípník: dirty old manstarý chlípník

mistr: World champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shitmistr světa

muž: men, mužské pokolení manhood, menfolkmuži

pán: BrE Gents, AmE MenPáni toalety

pánský: men's toilet, BrE gents, AmE men's roompánský záchod

renesanční: Renaissance manrenesanční člověk

slepý: blind man's buffslepá bába hra

stěhovák: BrE removal men, AmE movers, firma removal company, removerstěhováci

svědek: hlavní družba best man, groomsman, svobodný též bridesman(ženichův) svědek

vševěd: Wise Old Manděd Vševěd v pohádkách

záchod: men's (toilet)/AmE (room), BrE hovor. gentspánský záchod

běžný: more prevalent in women than in menběžnější u žen než u mužů

borec: You (are) the man!Ty jsi (fakt) borec!

i: both men and womenmuži i ženy

jako: He behaved like a mad man.Choval se jako blázen.

mocný: the most powerful mannejmocnější muž

pocházet: Man is descended from the apes.Člověk pochází z opice.

rovný: All men are equal.Všichni lidé jsou si rovni.

starý: the oldest man in the worldnejstarší člověk na světě

špatný: He isn't a bad man.Není to špatný člověk.

tak: both men and womenjak muži, tak ženy

takový: Such a man would make it.Takový chlap by to zvládl.

ti: Oh man, that was something!To ti bylo něco!

typ: family manrodinný typ (muže)

vypracovat se: He is a self-made man.Sám se vypracoval.

vysoký: tall man/treevysoký muž/strom

vyvinout se: Man evolved from apes.Člověk se vyvinul z opice.

krám: Like master, like man.Jaký pán, takový krám.

lev: party animal, světácký man about townlev salónů

paluba: Man overboard!Muž přes palubu!

skoupý: be a man of few wordsbýt skoupý na slovo

company: in company with sb/sthspolu, společně s kým/čím

polite: polite society/companyvybraná/lepší společnost

repertory: repertory (company)repertoárová společnost

subsidiary: subsidiary (company)dceřiná firma/společnost, přidružená společnost

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

ballet: ballet companybaletní soubor

construction: construction companystavební společnost

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

estate: real estate companyrealitní společnost

hire: car hire companypůjčovna aut

insurance: insurance companypojišťovna

law: company/commercial/competition lawfiremní/obchodní/soutěžní právo

liability: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

limited: company limited by shares(neveřejná) akciová společnost

logging: logging companytěžařská/dřevařská společnost

market research: market research companyspolečnost zabývající se průzkumem trhu

parent: parent companymateřská společnost

policy: company policyfiremní politika

proprietary: AusE, SAfrE proprietary companyspolečnost s ručením omezeným

record: record companynahrávací společnost

registered: registered companyzapsaná obchodní společnost

registrar: BrE Registrar of Companiessprávce obchodního rejstříku, přen. obchodní rejstřík

related: ekon. related companypřidružená společnost částečně vlastněná

rental: car rental companypůjčovna aut

roofing: roofing companypokrývačská firma

sergeant major: company sergeant majorrotný

unlimited: unlimited companyspolečnost s ručením neomezeným

utility: utility companypodnik veřejných služeb

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

divest: The company divested itself of foreign shares.Společnost se zbavila zahraničních akcií.

own: The company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

underfunded: The company is underfunded and understaffed.Firma se potýká s nedostatkem financí i pracovníků.

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

dceřiný: daughter/pobočková subsidiary companydceřiná společnost

dělat: keep sb company, stýkat se s keep company with sbdělat komu společnost

konkurenční: rivals, rival companies, the competitionkonkurenční firmy

mateřský: parent companymateřská společnost

nadnárodní: multinational (company)nadnárodní společnost

nahrávací: record companynahrávací společnost

omezený: limited (liability) company, zkr. Ltd, AmE Inc.společnost s ručením omezeným

plátce: VAT registered companyplátce DPH

podnikový: company registerpodnikový rejstřík

půjčovna: car hire/AmE rental company, AmE též rent-a-car (company)půjčovna aut

rejstřík: business/commercial register, BrE register of companies, úřad Companies House/Registration Office, přen. Registrar of Companiesekon. obchodní rejstřík

rozchod: (Company,) dismiss!voj. Rozchod!

ručení: limited liability companyspolečnost s ručením omezeným

sídlo: (company) main office, adresa company addresssídlo firmy

služební: company carslužební auto

společnost: (joint-)stock companyekon. akciová společnost

strategie: company policyfiremní strategie

těžař: oilman, dělník oil worker, firma oil companytěžař ropy

závodní: company canteen/AmE lunchroomzávodní jídelna