Hlavní obsah

blind [blaɪnd]

Vyskytuje se v

alley: slepá ulice, přen. slepá uličkablind alley

corner: nepřehledná zatáčka za kterou není vidětblind corner

date: schůzka naslepoblind date

lane: slepá uličkablind lane

render: oslepitrender blind

roller: roleta stahovacíroller blind

sand: silně slabozrakýsand-blind

strike: (náhle) oněmět/oslepnout/ohluchnoutform. be struck dumb/blind/deaf

naslepo: přen. schůzka naslepoblind date

poslepu: řídit poslepudrive blind

slepý: slepá bába hrablind man's buff

střevo: anat. slepé střevoblind gut, c(a)ecum, červovitý přívěsek appendix

ulice: slepá uliceblind alley, dead end (street), hl. BrE cul-de-sac

oslepnout: Jeho pes oslepl.His dog went blind.

stáhnout: Stáhnul jsem rolety.I pulled the blinds down.

vytáhnout: vytáhnout roletypull up the blinds

přimhouřit: přen. přimhouřit oko nad čímignorovat ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sth, být shovívavější cut sb some slack

blind: být slepý k čemu, přehlížet co, být nevšímavý k čemube blind to sth